logo
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
1.
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
2.
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
3.
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü
Soru Açıklaması
4.
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
5.
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
6.
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü
Soru Açıklaması
7.
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Motor
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" Egzoz manifoldu
Soru Açıklaması
9.
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Doğru Cevap: "D" Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
Doğru Cevap: "B" Distribütör
Soru Açıklaması
logo
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
11.
Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
Doğru Cevap: "B" Karbüratör
Soru Açıklaması
12.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Depodaki yakıt miktarını
Soru Açıklaması
13.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marş motoru
Soru Açıklaması
14.
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru Açıklaması
15.
Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Doğru Cevap: "C" Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz demir yolu geçidini
Soru Açıklaması
17.
Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
1) 2) 3) 4)
18.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
19.
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
20.
Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Geniş bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
logo
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
21.
• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Doğru Cevap: "C" İtfaiye
Soru Açıklaması
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
22.
I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
23.
Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Otobüs
Soru Açıklaması
24.
Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yakını gösteren
Soru Açıklaması
25.
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
1) 2) 3) 4)
28.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
29.
I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
30.
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
logo
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
31.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 3 – 2 – 1
Soru Açıklaması
32.
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Soru Açıklaması
33.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Sürücülerin kurallara uymaması
Soru Açıklaması
35.
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Durak
Soru Açıklaması
36.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
1) 2) 3) 4)
38.
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "A" Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
39.
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sindirim sistemi
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Gazlı bez
Soru Açıklaması
logo
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
17 Mart 2019 Elektronik Ehliyet Sınavı
41.
Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Ağızdan ağıza
42.
Omuz veya koldaki kanamalarda,şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
43.
Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "B" Diz ile kalça arası
Soru Açıklaması
44.
Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Bayılma
Soru Açıklaması
45.
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Soru Açıklaması
48.
Kaza yerinden, tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Yaralıların kimlikleri
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
Doğru Cevap: "D" Kaburga kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.